Gia đình tôi đang sử dụng 4000m2 đất trồng lúa được nhà nước công nhận quyền sử dung đất. Tuy nhiên, vì trồng lúa không đạt hiệu quả kinh tế nên giờ tôi muốn chuyển mục đích để nuôi trồng thuỷ sản. Xin hỏi, vậy khi chuyển mục đích sử dụng gia đình tôi có phải đóng phí trước bạ hay không?

Bạn đọc Nguyễn Hữu (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 10 Luật Đất đai 2013 phận loại nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối... Do đó, đất nuôi trồng thuỷ sản được xếp vào loại đất nông nghiệp.

Mặt khác tại khoản 4, điều 9 Nghị định 140/2016 quy định về lệ phí trước bạ quy định, miễn lệ phí trước bạ trong trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

Căn cứ vào các quy định trên và tình trạng pháp lý của mảnh đất mà gia đình đang sử dụng đã được nhà nước công nhận quyền sử đất (cấp sổ) thì trường hợp này khi chuyển mục đích sử dụng được miễn lệ phí trước bạ.