Chồng tôi là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng tôi là người có công với cách mạng nên được trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tại địa phương cử luật sư bảo vệ miễn phí cho. 

Có một trung tâm TGPL khác cũng tại địa phương tình nguyện bào chữa miễn phí cho chồng tôi, vậy tôi có thể nhờ thêm luật sư ở trung tâm này để tham gia vụ án hay không? Khi nhờ đến trung tâm TGPL thì chồng tôi phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

Trần Kim Tuyến (Bình Dương)

Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Người được TGPL có nghĩa vụ: Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được TGPL; hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc TGPL và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó; tôn trọng tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc TGPL; không yêu cầu tổ chức thực hiện TGPL khác TGPL cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện TGPL thụ lý, giải quyết; chấp hành pháp luật về TGPL và nội quy nơi thực hiện TGPL (Điều 9 Luật TGPL quy định).

Trong trường hợp của bạn, chồng bạn đã được trung tâm TGPL nhà nước trợ giúp thì không được nhận thêm sự TGPL của tổ chức khác.

PHẠM TUYÊN ghi