Có được ủy quyền nhận lương hưu?
Tôi hưởng lương hưu từ tháng 9-2016. Sắp tới tôi được con trai bảo lãnh định cư tại Mỹ. 

Cho tôi hỏi, tôi có thể ủy quyền cho người thân ở Việt Nam lãnh lương hưu được không, nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì? Ngoài ra, trường hợp của tôi có được giải quyết nhận BHXH một lần không và luật quy định ra sao?

Bạn đọc Nguyễn Văn Thắng (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Trường hợp ông đi định cư tại Mỹ, không trực tiếp nhận lương hưu thì có thể lập một bản hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người thân ở Việt Nam nhận thay.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 65 Luật BHXH, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Do đó, nếu không muốn nhận từng tháng nữa thì ông có thể làm hồ sơ hưởng BHXH một lần. Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH hội tỉnh (trong trường hợp BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởngBHXH một lần) tại nơi cư trú, nghĩa là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi có sổ tạm trú để được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Có được đóng bảo hiểm tự nguyện trong thời gian thất nghiệp?

Tôi nghỉ việc tại công ty cũ nhưng không thể rút BHXH vì công ty còn nợ tiền BHXH chưa đóng cho người lao động. Bốn tháng sau tôi xin được việc mới. Xin hỏi trong bốn tháng đó tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không và tôi có thể đóng bảo hiểm tự nguyện cho khoảng thời gian này được không? 

Bạn đọc Ngân Hà (Phú Yên)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Luật Việc làm quy định người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc nếu có đủ các điều kiện như đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới 12 tháng; đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

Lưu ý, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương, nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Đối chiếu quy định trên, bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian bốn tháng chưa có việc làm vì đã quá thời hạn nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại thời điểm này, bạn đang tham gia BHXH bắt buộc nên không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

VÕ HÀ ghi