Có được xài tiền chuyển nhầm vào tài khoản?
Tuần rồi, có một người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của tôi 3 triệu đồng. Tôi đã rút sử dụng mất 1 triệu đồng.

Sau khi sử dụng số tiền này tôi cảm thấy lo sợ, không biết rằng việc mình sử dụng tiền chuyển nhầm vào tài khoản có bị gì không?

Nguyễn Hồng Nhung (nuhong498@...)

Luật sư DƯƠNG VĂN MAI, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời:

Hành vi sử dụng số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình là vi phạm pháp luật. Trường hợp số tiền chuyển nhầm đã được rút, sử dụng và bạn không đồng ý trả lại số tiền, bên chuyển nhầm có thể khởi kiện bạn ra tòa án có thẩm quyền yêu cầu trả lại số tiền trên. Tại khoản 1 Điều 599 BLDS 2015 quy định: “Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền...”.

Ngoài ra, nếu bạn cố tình chiếm hữu, sử dụng, không trả lại tiền cho người chuyển nhầm sau khi đã nhận được thông báo từ phía ngân hàng và người chuyển nhầm tiền thì bạn còn có thể bị truy tố về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại Điều 141 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009.

PHI YẾN ghi