Tôi mới mua một chiếc xe máy điện cho con, người hàng xóm có nói tôi phải đến cơ quan CSGT để xin biển số cho xe máy điện vừa mua. Xin hỏi, xe máy điện thì có cần gắn biển số để tham gia giao thông không?

Bạn đọc Phan Thị Kim Thư (kimthu…@gmail.com).

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Phương tiện giao thông đường bộ bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.

Mặc khác, Khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Như vậy, theo quy định này thì có thể thấy xe máy điện là loại xe thuộc xe cơ giới vì thế xe máy điện cần phải đăng ký và gắn biển số.