Vừa qua, chồng tôi bị bệnh mất khi tôi đang mang thai ba tháng và sau đó tôi về nhà bà ngoại ở (tôi mồ côi cha mẹ). Nay mẹ chồng tôi chia tài sản của chồng tôi làm ba phần cho ba người gồm cha mẹ chồng và tôi chứ không chia phần cho đứa con trong bụng tôi có đúng luật không?

Phuong Mai Le (capheapp11@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 685 Bộ luật Dân sự năm 2005, quy định khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng...

Hàng thừa kế thứ nhất của chồng bạn gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết…

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì di sản của chồng bạn sẽ được chia làm bốn phần (nếu không có thêm ai ở hàng thừa kế này) gồm có cha, mẹ chồng bạn, bạn và đứa con (mà bạn đang mang thai).

Như vậy, khi chia thừa kế thì phải để dành cho đứa bé một phần thừa kế ngang bằng với những người thừa kế cùng hàng như quy định nêu trên.