Cho tôi hỏi, cơ quan công an huyện có quyền mời người dân lên làm việc với nội dung thuế hay không? Trường hợp người dân chậm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khoảng 30 triệu đồng thì có bị xử lý gì không?

Bạn đọc Thanh Hải (Tiền Giang)

Luật sư Đinh Văn Lương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hiện pháp luật chưa quy định cụ thể về việc công dân khi nhận được giấy mời của cơ quan công an, cơ quan nhà nước thì bắt buộc phải có mặt theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu cơ quan công an có gửi giấy mời đến phối hợp cung cấp thông tin để điều tra một vụ án hình sự thì người dân cần đến để hợp tác điều tra. Trong trường hợp không thể đến theo đúng thời gian ghi trong giấy mời, người dân có thể làm đơn nêu lý do vắng mặt gửi cơ quan công an. Sau đó, người dân nên đến cơ quan công an trong thời gian sớm nhất để phối hợp cùng cơ quan này làm rõ vụ việc, đồng thời để nắm được mình có liên quan như thế nào trong vụ án.

Ngoài ra, người nộp thuế TNCN có trách nhiệm nộp thuế theo đúng thời hạn quy định, nếu chậm nộp thuế thì sẽ bị xử phạt hành chính, mức tính theo số ngày chậm nộp.

Cách tính mức phạt chậm nộp thuế TNCN như sau: Mức tiền chậm nộp thuế TNCN được xác định dựa trên số ngày chậm nộp, căn cứ vào mốc thời gian mà có cách xác định số tiền chậm nộp thuế TNCN khác nhau.

Theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 130/2016/TT-BTC, cách xác định tiền chậm nộp thuế TNCN cụ thể như sau:

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 1-7-2016 cho đến nay thì tiền chậm nộp được tính: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp.

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1-7-2016 nhưng sau ngày 1-7-2016 vẫn chưa nộp thì tính theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trước ngày 1-1-2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau:

Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp.

Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x Số ngày chậm nộp - 90 ngày.

Trường hợp 2: Từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2016 thì số tiền phạt được xác định: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp.