Trước đây, tôi nghĩ là công ty bỏ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân nhưng vừa qua tôi được biết là họ trừ tiền lương của tôi để nộp bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, tôi không rõ là bị công ty trừ bao nhiêu % và công ty bỏ ra bao nhiêu để nộp vào bảo hiểm?

Thăng (tuanthangle_bthuan@gmail.com),

Phạm Xuân Hà (habacninh_hathu11@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Căn cứ vào Luật Việc làm thì tỉ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 2%. Trong đó, hằng tháng người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước trung ương hỗ trợ tối đa không quá 1% tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Như vậy, trường hợp của bạn công ty chỉ được trích 1% tiền lương tháng để nộp bảo hiểm thất nghiệp. Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên về tỉ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp.