Tôi làm công ty may giày da được hai năm nhưng đến giờ vẫn chưa rõ cụ thể việc đóng bảo hiểm xã hội của mình. Nghe nói tôi chỉ đóng 2% trên tiền lương có đúng vậy không?

Ha Le (lethiha2014@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội là 26% trên số tiền lương. 

Trong đó, người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18% (trong đó, 3% vào quỹ ốm đau - thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Theo khoản 2 Điều 6 Quyết định 959 ngày 19-9-2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

Từ 1-1-2016, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy, bạn có thể tham khảo quy định trên để biết rõ việc đóng bảo hiểm xã hội của mình. Trong số 26% đóng bảo hiểm xã hội thì bạn nộp 8% (chứ không phải 2% như bạn nghĩ), số còn lại do người sử dụng lao động chi trả.