CSGT sử dụng hình ảnh người dân cung cấp để xác minh vi phạm
(PLO)- CSGT được sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình do người dân cung cấp làm căn cứ xác minh và phát hiện các hành vi vi phạm.

Tôi nghe nói tại Nghị định 100/2019 đã đưa ra quy định cho phép lực lượng CSGT được sử dụng các hình ảnh do người dân cung cấp làm căn cứ xử phạt. Xin hỏi, thông tin này có đúng hay không?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Khải (khaihoang… @gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Nếu theo các quy định tại Nghị định 46/2016 trước đây, lực lượng CSGT được sử dụng các thông tin, hình ảnh từ các phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ làm chứng cứ xác định hành vi vi phạm.

Nay theo khoản 11 Điều 80 Nghị định 100/2019, có hiệu lực ngày 1-1-2020 (thay thế Nghị định 46/2016), người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng các thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm.

Cũng theo quy định này, kết quả thu được từ các phương tiện, thiết bị (không phải là phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) do cá nhân, tổ chức cung cấp sẽ được chuyển hóa thành các chứng cứ để xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Như vậy, theo Nghị định 100/2019, CSGT được sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình do người dân cung cấp làm căn cứ xác minh và phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

 

TRÚC PHƯƠNG