Nay vợ chồng tôi đã nộp đơn ly hôn. Chồng tôi nhất quyết đòi chia đôi giá trị căn nhà vì cho rằng căn nhà là của hồi môn thì chồng tôi cũng được hưởng.

Vậy tôi có phải phân chia căn nhà cho chồng không? Nếu không, tôi phải làm sao để chứng minh với tòa đây là tài sản riêng của tôi?

Bạn đọc Đỗ Ái (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Từ các quy định vừa nêu, chị Ái được ba mẹ tặng cho riêng căn nhà. Việc tặng cho được lập thành hợp đồng ghi rõ tặng cho riêng chị Ái.

Do đó, căn nhà là tài sản riêng của chị Ái. Căn nhà này không bị phân chia cho chồng chị khi ly hôn.

Để chứng minh đây là tài sản riêng, chị Ái có thể cung cấp đến tòa đang thụ lý giấy tờ nhà, đơn ly hôn của chị, hợp đồng tặng cho do ba mẹ chị Ái lập.