Trong hợp đồng tặng cho có kèm điều kiện là anh này phải chăm sóc cha mẹ khi về già, lúc bệnh tật. Tuy nhiên, sau khi cả hai bên làm thủ tục sang tên, người anh không thực hiện đúng như điều kiện đã thỏa thuận ban đầu.

Cho tôi hỏi, trường hợp cha mẹ tặng cho tài sản cho con cái có điều kiện kèm theo nhưng điều kiện ấy không được người nhận thực hiện thì cha mẹ tôi có được đòi lại nhà hay không?

Bạn đọc Trần Minh Quý (TP.HCM)

Luật sư Phạm Minh TâmĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo như thông tin mà bạn đọc cung cấp thì hợp đồng mà cha mẹ bạn đã cùng lập để tặng cho anh trai tài sản là hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.

Theo Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp của gia đình bạn, sau khi được cha mẹ tặng cho tài sản, người anh đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà cha mẹ đã nêu trong hợp đồng thì cha mẹ bạn có quyền đòi lại tài sản. Cha mẹ bạn có thể làm đơn khởi kiện ra tòa án nơi có bất động sản để đòi lại tài sản.