Ông Phan Ngọc Hưng làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM từ năm 2006 có đóng BHXH. Tháng 8-2015, ông nghỉ việc, doanh nghiệp đã trả sổ BHXH. Khi ông mang sổ đến BHXH huyện Đại Lộc, Quảng Nam để nhận trợ cấp BHXH một lần thì phát hiện sổ ghi nhầm ngày sinh.
Cơ quan BHXH huyện Đại Lộc hướng dẫn ông Hưng vào TP.HCM để được cấp lại sổ. Ông Hưng hỏi như thế có đúng không? Ông có thể nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH tại BHXH huyện Đại Lộc được không?
Về vấn đề này, BHXH TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 33 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9-9-2015 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam, đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH thì người tham gia BHXH nộp hồ sơ như sau:
- Người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.
- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
Thời hạn cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc.
Như vậy, theo quy định trên, trường hợp sổ BHXH của ông đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH do ghi nhầm ngày tháng sinh tại cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú (BHXH huyện Đại Lộc, Quảng Nam).
                                                                        (Theo Chinhphu.vn)