Đăng ký khai sinh cho cháu?
Chị tôi sinh em bé nhưng anh rể tôi đi công tác nước ngoài nên không đi làm giấy khai sinh cho bé được. Tôi là dì (em ruột mẹ bé) thì có đi làm giấy khai sinh cho bé được không?
Truc Linh Chan (trantruclinhhuongduong_12@yhaoo.com)

Luật sư NGÔ THỊ NGỌC THU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Được. Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 06 ngày 2-2-2012 của Chính phủ thì trong trường hợp cha, mẹ của trẻ không đi đăng ký khai sinh được cho con thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

Lưu ý việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Tuy nhiên, nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Như vậy, bạn là dì của bé (em người uỷ quyền) thì không cần văn bản uỷ quyền của mẹ bé mà chỉ cần chứng minh mối quan hệ trên bằng hộ khẩu, khai sinh của bạn (thể hiện mối quan hệ với mẹ của bé) là được.

KIM PHỤNG