Đang mang thai có bị cho nghỉ việc?
Tôi làm việc cho công ty được hai năm (có ký hợp đồng lao động). Nay hợp đồng lao động cũ đã hết hạn và tôi đang mang thai bốn tháng thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không?Nếu bị cho nghỉ việc, tôi có được hưởng chế độ thai sản?

Trần Thị Lệ (thocondethuonganan@yahoo.com.vn)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 155 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi (trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động).

Đồng thời, theo điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động được hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

Tuy nhiên, để được hưởng chế độ thai sản thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, nếu chỉ vì lý do bạn đang có thai thì công ty không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn theo quy định nêu trên. 

Bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.    


KIM PHỤNG