Đất cấp cho hộ gia đình gồm những ai?
(PLO)- Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống...  có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất được gọi là hộ gia đình sử dụng đất. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà tôi ghi cấp cho hộ gia đình. Vậy theo pháp luật hiện hành thì hộ gia đình bao gồm những người nào (những người ở trước đó khi chưa được cấp giấy hay hiện tại họ đang sử dụng đất)?

Phạm Thị Bích (pthbich_Tienngiang16@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai quy định Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

Như vậy, việc xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất được xác định tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất chứ không phải xét trước đó. 

 

KIM PHỤNG