Cách đây một năm, tôi có mua phần đất có diện tích 100 m2 nằm trong miếng đất rộng hơn 2.000 m2 của chủ cũ. Dù miếng đất trên chủ cũ đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) nhưng do đất nằm trong quy hoạch không được mua bán nên ông chủ đã sang nhượng bằng giấy tay cho nhiều người.

Vừa rồi tôi nghe thông tin phần đất trên sẽ được thu hồi để thực hiện dự án. Cho tôi hỏi phần đất tôi đã mua giấy tay khi thu hồi đất tôi có được bồi thường không?

Bạn đọc Lê Long (Quận 12, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn HậuĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 để hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong nước được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì cần đáp ứng những điều kiện sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, có GCN quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp GCN theo quy định của luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của luật này. 

Khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013 quy định: Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1-7-2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có GCN hoặc không đủ điều kiện để được cấp GCN theo quy định của luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định.

Cụ thể, trường hợp của bạn thì nếu phần đất bạn mua giấy tay được thu hồi thì người chủ đất được cấp GCN mới là đối tượng được bồi thường. Trong trường hợp này, nếu có xảy ra tranh chấp giữa bạn và chủ đất thì bạn gửi đơn kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi cho mình.