Đất trồng cây chuyển sang nuôi heo có cần xin phép?
Chuyển đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp như đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm không phải xin phép.

Tôi có một miếng đất nông nghiệp, trong giấy chứng nhận có ghi mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hằng năm. Gia đình tôi có ý định sử dụng miếng đất trên để xây chuồng trại nuôi heo.

Cho tôi hỏi trường hợp đất có mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm chuyển sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi có cần phải xin phép hay không và cơ quan nào giải quyết hồ sơ?

Nguyễn Thu Hằng (thuhang…@gmail.com)

Luật sư Huỳnh Đức HữuĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, có một số trường hợp người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Các trường hợp này gồm:

- Chuyển đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

- Chuyển đất trồng cây hằng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

- Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hằng năm;

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

- Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Theo quy định trên, trường hợp đất của ông có mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm chuyển sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi chuyển mục đích sử dụng đất, ông phải đăng ký biến động đất đai.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký biến động là văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận thì trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai.

NGUYỄN HIỀN