Đến 31-12, có bắt buộc đổi GPLX từ giấy bìa sang PET?
(PLO)- Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31-12-2020.

Tôi có hai giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 và hạng B2 (còn hạn sử dụng đến năm năm). Cả hai GPLX của tôi đều là giấy bìa. Tôi nghe nói đến ngày 31-12-2020 thì người dân phải tiến hành đổi GPLX từ giấy bìa sang vật liệu PET. Vậy xin hỏi đối với GPLX hạng B2 của tôi vẫn còn thời hạn sử dụng thì có bắt buộc phải chuyển đổi.

Bạn đọc Phạm Văn An (vanan…@gmail.com)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1, 2 Điều 37 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 38/2019), việc đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31-12-2020.

Tuy nhiên, người có GPLX có thời hạn thực hiện việc đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng. Người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi GPLX.

Điều 17 Thông tư 12/2017 quy định GPLX hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. GPLX hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, quy định hiện hành chỉ khuyến khích người dân đổi GPLX bìa bằng giấy sang vật liệu PET đến trước ngày 31-12-2020 mà không bắt buộc người dân phải tiến hành chuyển đổi.

Do đó, đối với GPLX hạng A1 giấy bìa của anh An là GPLX không thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2020. Song anh An nên thực hiện thủ tục đổi GPLX sang vật liệu PET trước ngày 31-12-2020 để việc sử dụng và bảo quản GPLX được thuận tiện hơn.

Riêng với GPLX hạng B2 vẫn có hạn sử dụng thì anh An được thực hiện việc chuyển đổi trước khi hết hạn sử dụng. Tức sau ngày 31-12-2020 thì GPLX này vẫn có giá trị sử dụng.

TRÚC PHUONG ghi