Đi du lịch nước ngoài, có bị xoá hộ khẩu?

Má tôi tính qua tết đi Mỹ theo diện du lịch để thăm em gái ba tháng nhưng nghe nói đi nước ngoài sẽ cắt hộ khẩu đúng không?

Hoang Thi Hien (hienlongan_14990@yahoo.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật Cư Trú năm 2006, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú :

- Chết, bị toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết

- Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại

- Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này (về việc huỷ bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú trái luật).

- Ra nước ngoài để định cư

- Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Như vậy, trường hợp của má bạn nếu không thuộc các trường hợp như trên thì không thuộc diện bị xóa tên trong sổ hộ khẩu.  


KIM PHỤNG