Xin hỏi, tôi có được tiếp tục sử dụng giấy bảo hiểm cũ hay phải mua bảo hiểm mới?

Bạn đọc Trần Văn Minh (minhtran…@yahoo.com)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 103/2008 (được sửa đổi tại Nghị định 214/2013), trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới.

Mặt khác, Điều 11 Nghị định 103/2008 quy định hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy trong những trường hợp:

- Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;

- Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.

- Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận.

- Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận; xe tạm nhập, tái xuất.

Do đó, nếu không thuộc các trường hợp bị hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nêu trên thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến chiếc xe mặc nhiên vẫn còn hiệu lực đối với anh Minh. Anh không cần mua bảo hiểm mới mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng gói bảo hiểm này đến khi hết thời hạn theo quy định.