Đổi số CMND, cấp đổi giấy phép lái xe thế nào?
Bà Nguyệt Tú đã thi và được cấp giấy phép lái xe hạng A1 ở tỉnh Phú Thọ. Nay bà Tú chuyển hộ khẩu vào TP.HCM và thay đổi số chứng minh nhân dân theo hộ khẩu mới. Bà Tú hỏi việc cấp đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa của bà được thực hiện ở đâu và thủ tục cần những gì?
Về vấn đề này, Bộ GTVT trả lời như sau:
Bà Tú có thể đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tại Sở GTVT TP.HCM hoặc Sở GTVT các tỉnh khác.
Về hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 54 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7-11-2012 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15-10-2014 và Điều 1 Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31-12-2014 của Bộ GTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.

Hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe hạng A1 do ngành GTVT cấp, gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT;

- Bản sao chụp giấy phép lái xe;

- Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

Theo Chinhphu.vn