Tháng vừa rồi tôi có thai, nhiều người nói tôi phải mua bảo hiểm thai sản riêng vì giáo viên làm theo hợp đồng không được hưởng chế độ thai sản tại cơ quan BHXH.

Cho tôi hỏi giáo viên làm việc theo hợp đồng đóng BHXH khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không?

Bạn đọc Nguyễn Thanh An (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: BHXH bắt buộc đã bao gồm các chế độ như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Nếu bạn đã ký hợp đồng lao động ở trường có thời hạn một năm và làm việc hơn bảy tháng thì bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và được hưởng các chế độ BHXH nói trên.