Gửi xe không lấy phiếu, mất xe có được bồi thường?
(PLO)- Giao dịch gửi giữ tài sản được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Do cơ quan tôi không có bãi giữ xe cho nhân viên nên tôi mang xe sang bãi đối diện để gửi. Bãi giữ xe này có thu tiền nhưng không có phiếu giữ xe giao cho người gửi để làm tin. Tôi lo lắng nếu xe tôi bị mất thì bãi có chịu trách nhiệm bồi thường không?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Minh (ngocminh…@gmail.com)

Trả lời: Trong các giao dịch dân sự thông thường giữ xe nói riêng và giữ tài sản khác nói chung đều là hợp đồng gửi giữ tài sản.

Điều 554 BLDS 2015 quy định hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ.
Còn theo khoản 1 Điều 119 BLDS 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Như vậy, việc gửi giữ xe của chị Minh là sự giao dịch gửi giữ tài sản giữa chị là người có xe gửi giữ và người trông giữ xe. Dù giao dịch gửi giữ xe giữa chị Minh và phía người trông giữ xe không được lập thành văn bản (không có phiếu giữ xe) nhưng giao dịch này đã được xác lập bằng hành vi, cụ thể chị Minh đã đem xe đến bãi gửi, người trông giữ xe đã đồng ý để chị gửi xe ở bãi do mình quản lý và thu phí giữ  xe. Vì vậy, nếu chẳng may xe của chị Minh bị mất thì phía trông giữ xe vẫn phải có trách nhiệm bồi thường.

Cần lưu ý với chị Minh, trong trường hợp này, trừ khi bên giữ xe xác nhận có nhận giữ xe của chị, nếu không chị Minh phải chứng minh được việc gửi xe của chị bằng các chứng cứ như băng ghi hình từ camera của bãi giữ xe (nếu có), hình ảnh, nhân chứng… để chứng minh chị Minh đã có gửi xe tại bãi thì mới có đủ cơ sở yêu cầu bồi thường.

Thường trong các trường hợp bị mất cắp xe mà người gửi không có phiếu giữ xe, việc chứng minh sẽ rất khó khăn. Do đó, chị Minh nên tìm một bãi giữ xe có ghi phiếu giữ cho người gửi để được bảo đảm quyền lợi về tài sản của mình hơn.

TRÚC PHƯƠNG ghi