Tôi làm việc cho công ty được hai năm nhưng thấy không phát triển được năng lực của mình (dù lương rất ổn) nên tính chuyển việc. Còn 20 ngày nữa là hết hạn hợp đồng lao động đã ký với công ty và tôi nghe nói muốn nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng phải báo trước 15 ngày có đúng vậy không?

Tuấn (phamanh…@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Căn cứ Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 thì một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đó là hết hạn hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ theo khoản 6 Điều 192 bộ luật này.

Đồng thời, tại Điều 47 bộ luật này quy định người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày (trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn).

Căn cứ các quy định nêu trên thì chỉ ràng buộc khi hết hạn hợp đồng lao động mà công ty không muốn ký tiếp thì phải thông báo như trên chứ không bắt buộc đối với người lao động. 

Chính vì vậy, khi hết hạn hợp đồng thì bạn và công ty có quyền thỏa thuận ký tiếp hợp đồng mới hoặc không ký nữa.

Trường hợp bạn không ký tiếp thì khi hợp đồng lao động cũ hết hạn đồng nghĩa với việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lao động nên bạn có quyền nghỉ việc, không cần phải báo trước thời gian.