Xin hỏi trường hợp của mẹ tôi có được làm hồ sơ xin trợ cấp xã hội không? Hồ sơ gồm những gì?

Bạn đọc Ngô Thị Duyên (Huyện Củ Chi, TP.HCM)

Luật sư Lại Thị Thanh Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013, người từ đủ 80 tuổi trở lên mà đang không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội, không có các khoản trợ cấp khác thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Như vậy, mẹ chị Duyên thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội hằng tháng.

Theo Điều 7 nghị định trên thì hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hằng tháng gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai của đối tượng đề nghị trợ cấp xã hội hằng tháng.

- Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).