Tôi bị hỏng một bên mắt thì có đủ điều kiện thi bằng lái xe hạng A1 và có được điều khiển xe hay không?

Bạn đọc Sồng A Chông (Achongsong...@gmail.com)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định điều kiện để người lái xe tham gia giao thông là phải đủ độ tuổi (trên 18 tuổi được điều khiển xe có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên), sức khoẻ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 24/2015 cũng quy định những người có thị lực sau đây không đủ điều kiện để thi bằng lái xe A1:

- Thị lực nhìn xa hai mắt nhỏ hơn 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).

- Nếu còn một mắt, thị lực nhỏ hơn 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).

- Rối loạn nhận biết ba màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây.

Như vậy trong trường hợp nếu còn một mắt nhưng thị lực vẫn lớn hơn 4/10 hoặc không bị rối loạn nhận biết ba màu cơ bản thì vẫn được thi bằng lái xe hạng A1 và được điều khiển các phương tiện tương ứng với loại bằng A1 bình thường.

Ngoài ra, trong Thông tư liên tịch 24/2015 không áp dụng cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xilanh dưới 50 cm3. Do đó, một số người bị khiếm quyết một số bộ phận trên người (người khuyết tật) không đủ điều kiện sức khỏe để lái mô tô hai bánh có dung tích xilanh trên 50 cm3 và ô tô các loại thì vẫn có thể điều khiển những mô tô hai bánh cải tiến có dung tích xilanh dưới 50 cm3