Khiếu nại bồi thường đất ở đâu?

Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm đường và được chi trả tiền bồi thường chia làm 2 đợt (cụ thể, đợt 1 là 115 triệu, đợt 2 là 75 triệu). Tuy nhiên, cơ quan chi trả bồi thường chỉ giao tiền đợt 1, còn đợt 2 không được nhận lý do là đo đạc diện tích đất bồi thường chưa chính xác. Giờ chúng tôi muốn khiếu nại về diện tích đất bị thu hồi thì gửi đơn ở đâu?

Võ Thị Kim Chi (kimchidhn@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Số tiền bồi thường căn cứ vào diện tích bị thu hồi, loại đất, và đơn giá của từng loại đất. Nếu cơ quan nhà nước bồi thường số tiền tương ứng với diện tích, loại đất và đơn giá mà gia đình bạn bị thu hồi (không nhất thiết là bồi thường lần 1 hay lần 2 miễn sao bồi thường đủ) thì thôi.

Trường hợp, gia đình bạn (người bị thu hồi đất) thấy rằng số tiền bồi thường như vậy là chưa đủ với diện tích đất, không đúng đơn giá hoặc loại đất thì làm đơn khiếu nại tới UBND cấp huyện (cơ quan ban hành quyết định thu hồi đất và công bố giá trị bồi thường) để được xem xét, giải quyết. 


KIM PHỤNG