Hôm đó, công an có kiểm tra nơi ở và xử phạt tôi 200.000 đồng. Xin cho biết mức phạt trong trường hợp này như vậy là đúng hay sai?

Bạn đọc Hồ Lê Nguyệt (Biên Hòa, Đồng Nai)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 30 Luật Cư trú thì "người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn".

Nếu quá thời hạn đăng ký tạm trú thì người vi phạm bị xử phạt hành chính số tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với hành vi: Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Nếu người nào tẩy, sửa làm sai lệch sổ tạm trú thì sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng…

Theo khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Với trường hợp trên thì người vi phạm bị phạt số tiền là 200.000 đồng/hành vi nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Do đó, mức xử phạt nói trên là  hợp lý.