Trước đây tôi làm việc tại công ty may được hai năm và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), sau đó thì nghỉ việc. 

Sau khi nghỉ việc, tôi có nộp hồ sơ và đã được nhận ba tháng trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại tôi đã đi làm tại công ty mới và tiếp tục đóng BHXH, BHTN. Cho tôi hỏi, nếu tôi tiếp tục tham gia BHXH, BHTN hơn một năm nữa và lại nghỉ việc thì tôi có được lãnh trợ cấp thất nghiệp nữa không?

Bạn đọc có địa chỉ email thanhhuyen…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Luật Việc làm cũng như Luật BHXH hiện nay thì không giới hạn số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp BHXH một lần.

Nếu người lao động có tham gia BHTN khi nghỉ việc và đủ điều kiện được hưởng theo quy định thì người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nộp hồ sơ trễ không được nhận trợ cấp thất nghiệp

Tôi năm nay đã hết tuổi lao động nhưng chỉ đóng BHXH được gần 10 năm nên không đủ điều kiện nhận lương hưu. Sau khi nghỉ việc tại công ty cũ, tôi có xin làm ở một số công ty nhưng do lớn tuổi, không tìm được việc thích hợp nên chỉ làm được vài ngày tôi lại nghỉ việc.

Hiện tại tôi đã nghỉ việc tại công ty trước đây có đóng BHTN hơn ba tháng. Cho hỏi trường hợp của tôi thì có thể nộp hồ sơ để được nhận trợ cấp thất nghiệp được không? Nếu không thì có cách nào tôi có thể nhận được BHTN?

Bạn đọc tên Lan (Quận 12, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm thì trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Trường hợp người lao động không thực hiện nộp hồ sơ đúng theo thời gian quy định thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu muốn nhận BHTN thì bạn có thể đi làm và tiếp tục tham gia BHTN. Khi nghỉ việc đúng quy định lần tiếp theo, bạn hãy chú ý nộp hồ sơ đúng thời hạn sẽ được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại chưa có quy định giải quyết những trường hợp ngoại lệ.

VÕ HÀ ghi