Tôi đã gần 40 tuổi, không có ý định lập gia đình và muốn nhận con nuôi để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cho tôi hỏi một người muốn nhận con nuôi thì phải đáp ứng điều kiện gì và phải đăng ký nơi đâu để tìm con nuôi?

Bạn đọc Thu Hằng (TP.HCM)

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Về việc đăng ký nhu cầu nhận con nuôi, Điều 16 của Luật Nuôi con nuôi quy định: Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của luật này nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó thường trú. Nếu có trẻ em để giới thiệu làm con nuôi thì Sở Tư pháp giới thiệu người nhận nuôi đến UBND cấp xã nơi trẻ em đó thường trú để xem xét, giải quyết.

Chúc bạn may mắn sớm tìm được một người con nuôi như mong muốn.

VÕ HÀ