Tôi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10-2016, tính đến hôm nay là được 30 tháng liên tục. 
Tôi vừa nghỉ việc và đang làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định thì tôi sẽ nhận được ba tháng trợ cấp nhưng mỗi tháng phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo tình trạng tìm việc. Tháng đầu tiên tôi có thể đến thông báo nhưng tháng thứ hai, ba thì tôi bận việc riêng nên sẽ không đến thông báo được.

Vì thế, tôi định chỉ nhận một tháng rồi bảo lưu thời gian còn lại. Cho hỏi nếu sau ba tháng tôi vẫn chưa tìm được việc thì có được nhận tiếp hai tháng nữa không?

Bạn đọc có địa chỉ email thuhuong…@gmail.com.vn

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại điểm 1 Điều 52 Luật Việc làm thông báo về việc tìm kiếm việc làm được quy định như sau: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về tình hình tìm kiếm việc làm. Quy định thông báo này loại trừ các trường hợp: Những người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; trường hợp bất khả kháng.

Cũng theo khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Đối chiếu quy định trên thì nếu tháng thứ hai và tháng thứ ba bạn không thực hiện thông báo việc làm sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, không được bảo lưu thời gian.

VÕ HÀ ghi