Công việc của tôi không cố định nên thường phải thay đổi công việc, chỉ ký những hợp đồng ngắn hạn (hai tháng, ba tháng). 

Trước đây tôi không phải đóng bảo hiểm cho những hợp đồng này, nhưng vài năm trở lại đây, nhiều người nói hợp đồng dưới ba tháng vẫn phải đóng bảo hiểm bình thường. Vậy theo quy định hiện nay thì những loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) nào phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)?

Bạn đọc Lê Hằng (TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc TuấnĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Trước đây, Luật BHXH 2006 quy định người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên mới phải đóng BHXH bắt buộc. Văn bản này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật BHXH 2014.

Theo đó, khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới 12 tháng.

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng.

Do đó, người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ một tháng đến dưới ba tháng thì vẫn phải đóng BHXH bắt buộc.

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2018, tức những trường hợp ký HĐLĐ dưới ba tháng trước ngày 1-1-2018 thì không phải đóng BHXH bắt buộc.

Nếu người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc mà có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 95/2013.

HỮU ĐĂNG ghi