Tòa án đã tổ chức đối thoại giữa tôi và người bị kiện là chủ tịch UBND huyện. Trong lần đối thoại đó, phía huyện đã đồng ý sẽ thay đổi mức phạt theo yêu cầu của tôi, đồng thời tôi cũng cam kết sẽ rút đơn khởi kiện.

Tuy nhiên, sau khi tôi rút đơn thì người bị kiện lại ra quyết định xử phạt cao hơn mức ban đầu. Tôi muốn hỏi trường hợp này tôi phải làm sao để bảo vệ quyền lợi cho mình?

Thành Tâm (Long An)

Luật sư Đặng Thành Trí, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Tố tụng hành chính 2015, trường hợp qua đối thoại mà người bị kiện cam kết sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ quyết định bị khởi kiện và người khởi kiện cam kết rút đơn kiện thì tòa án lập biên bản về việc cam kết của đương sự.

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày lập biên bản, người bị kiện phải gửi cho tòa án quyết định hành chính mới và người khởi kiện phải gửi cho tòa án văn bản rút đơn khởi kiện. Hết thời hạn này mà một trong các đương sự không thực hiện cam kết thì thẩm phán tiến hành các thủ tục để mở phiên tòa xét xử vụ án.

Trường hợp nhận được quyết định hành chính mới hoặc văn bản rút đơn khởi kiện thì tòa án phải thông báo cho các đương sự khác biết. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án, nếu các đương sự không có ý kiến phản đối thì thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành công, đình chỉ việc giải quyết vụ án và gửi ngay cho đương sự, VKS cùng cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; trường hợp có căn cứ cho rằng nội dung các bên đã thống nhất và cam kết là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội thì quyết định của tòa án có thể được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

Như vậy, nếu không đồng ý với quyết định hành chính mới, bạn phải gửi ý kiến phản đối cho tòa án theo quy định nêu trên.