Tôi  lỡ làm hư (rách và nhòe) hộ chiếu nên đến cơ quan xuất nhập cảnh đề nghị cấp lại hộ chiếu mới thì họ thu phí tới 400.000 đồng. Trước đây, khi cấp hộ chiếu mới tôi chỉ nộp 200.000. Giờ cấp lại mà nộp gấp đôi tiền, có đúng pháp luật không?
Tuấn (pnmtuan1212@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Thông tư số 157 ngày 8-10-2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam thì lệ phí cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu bị mất, hư hỏng là 400.000 đồng. Trường hợp cấp hộ chiếu mới thì lệ phí là 200.000 đồng.

Như vậy, cơ quan xuất nhập cảnh đã thu lệ phí đúng quy định pháp luật.