Vậy khi vợ tôi trên 50 tuổi và có ít nhất 15 năm làm việc trong môi trường độc hại thì có được nghỉ hưu sớm hay không?

Bạn đọc có địa chỉ email doandap…@gmail.com

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc trường hợp là nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành; hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Vợ của bạn có thời gian làm việc từ năm 1991 đến nay, được tính là 27 năm. Nếu chị có đủ 15 năm làm công việc độc hại thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành thì đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu theo quy định tại Luật BHXH.