Lương tăng, có​ được nhận thêm ​tiền trợ​ cấp thai sản?
Chính phủ quy định mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Tôi nghỉ thai sản từ tháng 3 đến tháng 9-2019. Tôi được biết từ ngày 1-7-2019 mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng thay vì 1.390.000 đồng/tháng như trước đó. Vậy tôi có được truy lĩnh tăng mức hưởng chế độ thai sản của tháng 7, tháng 8, tháng 9 không?

Bạn đọc Giang Nguyễn (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015 (hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc) quy định: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Thời điểm nghỉ thai sản của bạn là tháng 3-2019, lúc này mức lương cơ sở chưa tăng nên vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ trong khi tính chế độ thai sản.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 12 thông tư này cũng quy định mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Đối chiếu các quy định nêu trên thì trường hợp của bạn không được điều chỉnh tăng mức hưởng chế độ thai sản khi mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng.

HỮU ĐĂNG ghi