Tôi có quen người bạn trai được hai tháng. Anh ấy vừa mới ly hôn vợ xong. Nghe nói sau khi ly hôn một năm thì anh ấy mới được đăng ký kết hôn mới có phải vậy không?

Thuy le thi (ltthuy_cainuoccamau@yahoo.com)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của luật này.

+ Các trường hợp cấm kết hôn gồm:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;...

Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành thì không có quy định nào bắt buộc sau khi ly hôn một năm mới được đăng ký kết hôn. Mà chỉ cần đủ điều kiện kết hôn như trên thì được quyền đăng ký kết hôn.

Như vậy, nếu hai bạn đủ điều kiện kết hôn và không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định của luật trên thì hai bạn có quyền đăng ký kết hôn.