Mất sổ BHXH, thủ tục làm lại ra sao?
Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đã hơn 10 năm. Đầu năm 2017 tôi nghỉ việc tại công ty A và về làm việc tại công ty B. 

Mới đây tôi cũng đã nghỉ việc tại công ty B và đang làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng phát hiện sổ BHXH của tôi đã bị thất lạc. Cho tôi hỏi, thủ tục làm lại sổ BHXH khi bị mất như thế nào? Ngoài ra, tôi muốn điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thì cần những giấy tờ gì?

Bạn đọc có địa chỉ email nguyenthanh…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Tại Điều 29 Quyết định 99/QĐ-BHXH ngày 28-1-2015 của BHXH Việt Nam quy định về cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT như sau:

Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH, thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); sổ BHXH đã cấp (số lượng hồ sơ: Một bộ).

Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); sổ BHXH; bảng kê giấy tờ, hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (số lượng hồ sơ: Một bộ). Khoản 2 Điều 31 Quyết định 99 quy định về thời gian giải quyết hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Chưa lấy sổ BHXH, có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Tôi nghỉ việc ở công ty từ ngày 1-10-2017. Công ty báo giảm và chốt sổ BHXH cho tôi từ thời điểm đó. Tuy nhiên, hồ sơ chốt sổ trục trặc nhiều lần nên đến nay tôi vẫn chưa được trả sổ. Như vậy, trong trường hợp này có cách nào để tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Thanh Hà (Quận 3, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.

Như vậy, trường hợp bạn nếu nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời gian quy định thì không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu cộng dồn nếu bạn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, làm căn cứ để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau khi đủ điều kiện theo quy định.

VÕ HÀ ghi