Tôi và em trai có góp tiền để mua một thửa đất, do diện tích thửa đất nhỏ nên chúng tôi không đủ điều kiện để tách thửa. 

Xin hỏi, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng) thì tên người sử dụng đất sẽ được ghi như thế nào? Mỗi người có được cấp một sổ hồng không hay chỉ được cấp một sổ hồng duy nhất cho hai người?

Bạn đọc Huỳnh Văn Cao (huynhcao…@gmail.com)

Luật sư Đặng Trường ThanhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì sổ hồng phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một sổ hồng.

Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu thì cấp chung một sổ hồng và trao cho người đại diện.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư 23/2014 của Bộ TN&MT, trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người thì tại mục hình thức sử dụng được ghi “sử dụng chung”.

Như vậy, trong trường hợp của anh Cao, anh và em trai có mua chung một thửa đất, toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sở hữu chung của anh và em trai. Do đó, sổ hồng sẽ ghi đầy đủ tên của anh và em trai và mỗi người sẽ được cấp một sổ hồng. Đồng thời mục hình thức sử dụng trên sổ hồng được ghi “sử dụng chung”.

TRÚC PHƯƠNG ghi