Giấy CMND của vợ tôi bị mờ số và cô ấy muốn đổi lại CMND mới nhưng không đổi được vì không có ngày, tháng sinh. 

Trong giấy khai sinh cũng không có ngày tháng mà chỉ có năm sinh. Xin hỏi, giờ muốn chỉnh sửa, làm lại giấy CMND thì tôi phải liên hệ ở đâu, cơ quan nào?

Bạn đọc Vinh Hồng (Vũng Tàu)

Luật sư Lê Văn Hoan trả lời: Luật Hộ tịch có quy định việc bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký.

Như vậy, do giấy khai sinh của người được cấp trước đây còn thiếu thông tin về ngày và tháng sinh nên người có tên trong giấy khai sinh có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục bổ sung hộ tịch.

Về thủ tục thì tại Điều 29 Luật Hộ tịch quy định thủ tục bổ sung hộ tịch như sau:

Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp-hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được xác định như sau: UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

UBND cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

Như vậy, trong trường hợp trên, người có tên trong giấy khai sinh cần đến UBND cấp huyện tại tỉnh nơi làm giấy khai sinh để tiến hành các thủ tục bổ sung hộ tịch.

NGUYỄN HIỀN ghi