Nghỉ thai sản một tháng đi làm lại được không?
Công ty tôi có một chị nhân viên nghỉ thai sản mới được một tháng nhưng chị này có nguyện vọng muốn được đi làm lại. 

Do tính chất công việc nên chị ấy đề nghị xin được làm ở nhà và được lãnh đạo công ty chấp nhận. Cho tôi hỏi theo quy định thì chị này có được phép đi làm sớm như vậy không? Khi đi làm lại thì công ty có phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho chị ấy không? Thu Thảo (Quận 9, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Luật BHXH thì người lao động nữ chỉ được đi làm sớm sau khi đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất được bốn tháng. Vì thế trường hợp trên mới chỉ nghỉ thai sản một tháng nên không thể giải quyết đi làm lại.

Nếu lao động nữ tại đơn vị bạn đã làm việc trở lại trước khi hết thời gian thai sản mà vẫn hưởng lương đầy đủ của những tháng làm việc sớm thì người lao động và người sử dụng lao động phải trích đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, phải báo tăng đóng BHXH của những tháng làm việc có hưởng lương và việc đi làm sớm trước khi hết thời gian thai sản vẫn phải từ bốn tháng trở lên sau khi sinh con. Ngoài ra, người lao động phải có cam kết bằng văn bản về việc tự nguyện đi làm sớm và được sự đồng thuận của người sử dụng lao động.

Điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi

Tôi năm nay 53 tuổi và đã tham gia BHXH được 35 năm. Vì tôi hay mệt mỏi nên đến tháng 3-2018 tôi muốn xin nghỉ việc để nghỉ ngơi. Khi tôi nhận được quyết định nghỉ hưu thì tôi được hưởng những khoản trợ cấp nào? Tỉ lệ phần trăm được hưởng hằng tháng khi tôi nghỉ hưu? Ngoài ra, tôi có được hưởng lương hưu hằng tháng ngay sau khi có quyết định không hay phải chờ đến lúc tôi đủ 55 tuổi?

Đặng Thanh Mai (TP.HCM)

BHXH TP.HCM cho biết khi có quyết định nghỉ hưu, bà sẽ không được BHXH trả trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2018, bà vẫn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (theo quy định nữ đủ 55 tuổi). Nếu muốn nghỉ hưu từ tháng 3-2018 thì bà phải ra hội đồng giám định y khoa giám định sức khỏe, mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mới đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi. Mỗi một năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ tỉ lệ lương hưu là 2%. Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì bà phải chờ đến đủ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu hằng tháng, mức hưởng tối đa là 75%.

Trường hợp bà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì bà có thể liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

VÕ HÀ ghi