Nhà đang cho thuê có được thế chấp ngân hàng?

Vợ chồng tôi đứng tên một căn nhà và hiện đang cho người khác thuê. Nay chúng tôi cần vốn làm ăn nên tính đem căn nhà này thế chấp vay tiền ngân hàng thì luật có cho phép không?Nếu được thì tôi có thể ủy quyền cho chồng tôi ký tên, lo mọi thủ tục vay tiền ngân hàng (vì tôi mới sinh con đi lại bất tiện) được không?

Trần Thị Tuyết (tuyett.t@gmail.com)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 345 Bộ luật Dân sự năm 2005, quy định tài sản đang cho thuê cũng có thể được dùng để thế chấp. Hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê tài sản thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, vợ chồng bạn có thể thế chấp căn nhà đang cho thuê để vay tiền ngân hàng làm ăn. Lưu ý, bạn cần thông báo cho ngân hàng biết về tình trạng căn nhà hiện đang cho thuê.

Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng bạn nên khi thế chấp vay tiền cần phải được sự đồng ý của cả hai người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chồng bạn đứng ra ký tên, lo mọi thủ tục thế chấp nhà thì bạn có thể ủy quyền cho anh ấy đứng ra lo liệu. Việc ủy quyền này phải lập thành văn bản và được công chứng theo quy định pháp luật. 


KIM PHỤNG