Tôi có thuê một căn nhà, hợp đồng thuê còn đến một năm nhưng nay chủ nhà thông báo với tôi là sẽ đem căn nhà tôi đang thuê đi thế chấp ngân hàng. Tôi thắc mắc nhà đang cho thuê thì có được đem thế chấp? Nếu đã thế chấp thì tôi có thể tiếp tục ở?

Bạn đọc Võ Tú Uyên (uyenvo…@gmail.com)

Luật sư Trịnh Hoàn Ngọc Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 1, 2  Điều 146 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.

Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Trừ trường hợp bên cho thuê được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng do vi phạm của bên thuê nhà.

Như vậy, trong trường hợp của chị Uyên thì chủ nhà vẫn có quyền thế chấp căn nhà đang cho chị thuê. Trước khi thế chấp, chủ nhà phải thông báo bằng văn bản cho bạn. Tuy nhiên, dù nhà đã được thế chấp nhưng chị Uyên vẫn có quyền ở đến khi hết hợp đồng thuê nhà.