Nghị định 115/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực từ 29-9-2020 với nhiều quy định mới liên quan đến viên chức.

Đáng chú ý trong số đó là quy định về cộng điểm ưu tiên cho một số đối tượng khi thi. Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định 115/2020 quy định các đối tượng sau đây được cộng điểm khi thi tuyển hoặc xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động...: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Căn cứ vào quy định trên, so với quy định cũ tại Nghị định 161/2018 các đối tượng gồm con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa từ ngày 19-8-1945 trở về trước, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.