Theo tôi được biết, Quốc hội đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Cho tôi hỏi với việc điều chỉnh mức lương như trên thì các chế độ, trợ cấp bảo hiểm xã hội  (BHXH) sẽ được tăng lên, hỗ trợ cho người tham gia như thế nào?

Bạn đọc Thái Hòa (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Việc điều chỉnh mức lương cơ sở thì có sáu khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng lên như sau:

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ốm đau: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

- Trợ cấp một lần sau khi sinh con: 3.200.000 đồng (tăng 220.000 đồng).

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

- Trợ cấp tuất hằng tháng (mỗi thân nhân): 800.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng); không có người trực tiếp nuôi dưỡng 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng).

- Trợ cấp mai táng: 16.000.000 đồng (tăng 1.100.000 đồng).

- Trợ cấp lương hưu tối thiểu hằng tháng (đối với người tham gia BHXH bắt buộc): 1.600.000 đồng (tăng 110.000 đồng).

NGUYỄN HIỀN