Hà Vân (tuanhavan_7@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn, trả lời: Theo Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014 thì việc công an xã kiểm tra hộ khẩu (bao gồm thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng) đột xuất như bạn hỏi là đúng quy định pháp luật. Căn cứ Điều 26 Thông tư 35 về kiểm tra cư trú thì: “Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự”.

Do vậy, ngoài việc kiểm tra cư trú định kỳ thì việc công an xã (địa bàn nơi bạn đang ở) có quyền đột xuất gõ cửa phòng để kiểm tra giấy đăng ký tạm trú là đúng pháp luật.