Ở vùng sâu có được Trung tâm trợ giúp pháp lý hỗ trợ?
Tôi là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế do cha mẹ tôi để lại. Tôi là người dân tộc thiểu số ở Sơn La. 

Tôi nghe nói người dân tộc thiểu số có thể đến trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Có thông tin chỉ tôi rằng ở Hà Nội có nhiều luật sư giỏi. Tôi có thể nhờ trung tâm TGPL nhà nước ở Hà Nội trợ giúp cho mình không?

Ông Lò A Sum (Huyện Phù Yên, Sơn La)

Luật sư Lê Bửu Thành, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được TGPL (theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật TGPL). Để được trợ giúp, bạn phải có một trong các giấy tờ sau để chứng minh là bạn đang cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Thông tư 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL: a) Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó; b) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó.

Theo khoản 1 Điều 26 Luật TGPL thì trung tâm TGPL nhà nước được thực hiện TGPL các trường hợp sau: Người được TGPL đang cư trú tại địa phương; vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương; vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở trung ương yêu cầu.

Do đó, nếu không thuộc vụ do cơ quan có thẩm quyền TGPL ở trung ương yêu cầu thì bạn chỉ được trung tâm TGPL nhà nước ở Sơn La trợ giúp. Bạn không thể nhờ trung tâm TGPL nhà nước ở Hà Nội trợ giúp cho bạn được.

PHẠM TUYÊN ghi