Tôi cũng có hai người bạn, một người mang thai 25 tuần nhưng bị sẩy thai được nghỉ 50 ngày, một người sinh con ra nhưng con bị mất thì được nghỉ 90 ngày. Vậy trường hợp của tôi thì được nghỉ bao nhiêu ngày?

Phạm Thị Thanh Tiền (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Chế độ thai sản đối với trường hợp phá thai bệnh lý được quy định tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới năm tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ năm tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Như vậy, trường hợp của chị sẽ được nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, tối đa không quá 50 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần).