Tháng 6-2014, tôi làm thủ tục xin cấp giấy chủ quyền. Hồ sơ đã được UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp nhận, đồng thời chuyển về UBND phường xác minh. Tuy nhiên, UBND phường “ngâm” hồ sơ với lý do “có tranh chấp”. Trong khi đó việc tranh chấp này tòa án cũng chưa thụ lý. Tôi muốn biết UBND phường làm như vậy có đúng quy định pháp luật không?

Vũ Minh Vương (TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Đoàn Luật sư TP.HCM), trả lời: UBND phường “ngâm” hồ sơ từ tháng 6-2014 đến nay mà không giải quyết cho người dân là trái quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà bạn đang sử dụng đã được cấp giấy chứng quyền sở hữu nhà hợp pháp, nay bạn được tặng cho nên làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, nếu có tranh chấp thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp là TAND cấp huyện, cụ thể ở đây là TAND TP Vũng Tàu. Các cơ quan quản lý Nhà nước về nhà đất như UBND phường, UBND huyện… chỉ có quyền ngưng việc giải quyết cấp chủ quyền nhà cho bạn khi có văn bản yêu cầu từ TAND cấp có thẩm quyền. Hơn nữa đối với trường hợp này, thẩm quyền của UBND phường là xác minh theo yêu cầu của UBND TP Vũng Tàu, do đó UBND phường không có quyền ngâm hồ sơ với lý do nhà có tranh chấp như bạn trình bày.

TRÂN CHÍNH ghi